rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Mr. Broekzitter-Nieuwland is actief op de volgende terreinen, en heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk
 • Bestuursrecht en burgerlijk recht
 • Personen- en familierecht
 • Collaborative divorce, echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, internationaal privaatrecht, Jeugdbeschermingsrecht, mediation, ouderschap en erkenning
 • Psychiatrisch patiёntenrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Daarnaast is mr. S. Broekzitter-Nieuwland volgens de specialisatie-eisen van de Raad voor Rechtsbijstand als specialist bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven op de volgende rechtsgebieden:

 • Psychiatrisch patiёntenrecht en psychiatrisch piket
 • Vreemdelingenrecht
 • Personen- en familierecht
 • Arbeidsrecht

Om deze specialisaties te kunnen handhaven dient zij jaarlijks aan deskundigheidseisen te voldoen, zoals het behalen van opleidingspunten en het voldoen aan ervaringsnormen.

Juridische bijstand op diverse rechtsgebieden:

Personen -en Familierecht
 • echtscheiding
 • bewindvoering
 • curatele
 • naamswijziging
 • omgangsregeling
 • beëindiging, wijziging en
  vaststelling van kinder- en
  partner alimentatie
 • ouderlijk gezag over minderjarigen
 • ondertoezichtstelling en
  uithuisplaatsing
Vreemdelingenrecht
 • verblijfsvergunning i.h.k.v.
  gezinshereniging, gezinsvorming, studie, werk
 • machtiging tot voorlopig verblijf
 • tewerkstellingsvergunning
 • toeristenvisum
Arbeidsrecht
 • ontslag
 • conflicten op de werkvloer
 • arbeidsvoorwaarden
 • ziekte
 • zwangerschap
Huurrecht
 • uitzetting / ontruiming
Consumentenrecht
 • aankoop
 • levering
 • algemene voorwaarden
 • garantie
 • abonnementen
Schuldsanering
 • afwijzing aanvraag schuldsaneringsregeling
 • tussentijdse beëindiging
Bestuursrecht
 • uitkeringen
 • kinderbijslag
 • vergunningen
 • subsidies
 • studiefinanciering
Overig verbintenissenrecht
 • incasso
 • contracten
 • wanprestatie
Psychiatrisch patiëntenrecht